Hơn 40 nghiên cứu điển hình và một tập tài liệu đã được phát hành trong gói kết quả của Dự án EuroRAP SLAIN (Đánh giá Mạng sống Tiết kiệm và Cải thiện An toàn Mạng lưới Đường bộ TEN-T) đã thực hiện trong 2 năm qua tại 5 quốc gia châu Âu là Bulgaria, Croatia, Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha.

Để tải xuống các tài nguyên, hãy nhấp vào đây.

Để xem Kỷ yếu của Sự kiện Kết quả SLAIN Cuối cùng, hãy nhấp vào đây.

In thân thiện, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!