Chương trình Đánh giá Đường của Ấn Độ do FedEx tài trợ đã được đăng trên Bản tin CSR (tháng 3 năm 2020). Chương trình địa phương có trụ sở tại Ấn Độ được dẫn dắt tại địa phương và được hỗ trợ toàn cầu bởi iRAP. Đây là sự hợp tác giữa iRAP và Viện Phát triển Giao thông Châu Á (AITD). Với sự giúp đỡ từ Cơ sở An toàn Đường bộ Toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, chính quyền quốc gia, tiểu bang và địa phương và Sáng kiến Bloomberg về An toàn Đường bộ Toàn cầu (BIGRS), 17.600 km đường đã được đánh giá, xác định cơ hội cứu sống hàng nghìn người và hàng nghìn kỹ sư đã được đào tạo.

Nguồn: https://www.csrwire.com/press_releases/44068-IndiaRAP-Sponsored-by-FedEx-Is-Helping-Save-Lives-Across-the-Country

In thân thiện, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!