Sự miêu tả

Xếp hạng sao là một công cụ hiệu quả để thông báo mức độ an toàn được 'tích hợp sẵn' trên đường dành cho người ngồi trên xe, người đi xe máy, xe đạp và người đi bộ cho công chúng. tuy nhiên, việc tách các đoạn đường thành một trong năm cấp dẫn đến khó phân biệt giữa các con đường có Điểm xếp hạng theo sao (SRS) khác nhau nằm trong cùng một dải Xếp hạng theo sao. Điều này đặc biệt liên quan đến các đoạn đường 1 Sao.

Để giải quyết vấn đề này, người ta đề xuất sử dụng Xếp hạng sao thập phân để cho phép mức độ phân giải cao hơn trong việc đánh giá mức độ an toàn được xây dựng trong một đoạn đường.

Trạng thái

Phương pháp cho Xếp hạng sao thập phân đã được xác định và đang được thử nghiệm trong một trong các RAP khu vực.

Đối tác

In thân thiện, PDF & Email
viTiếng Việt