Dự án SLAIN (Đánh giá Cuộc sống Tiết kiệm và Cải thiện An toàn Mạng lưới Đường bộ TEN-T)

Hiện đã có hướng dẫn "Cách thực hiện" để đánh giá đường trên toàn mạng lưới, với mục tiêu xây dựng dựa trên tài liệu được sử dụng trong hoạt động 3 (Luận chứng kỹ thuật để đánh giá đường trên toàn mạng) để đưa ra hướng dẫn từng bước cho người thực hành.

Đây là hướng dẫn sẽ giải thích các trường hợp, dữ liệu và các bước cần thiết để thực hiện đánh giá đường trên toàn mạng. Đây sẽ là một tài liệu dài khoảng 20-30 trang được trình bày theo phong cách dễ sử dụng và dễ hiểu, sẽ được nhắm mục tiêu đặc biệt đến các nhà hoạch định chính sách và những người không có kinh nghiệm kỹ thuật đầu tiên.

In thân thiện, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!