Hướng dẫn Sử dụng ViDA mới dành riêng cho việc sử dụng các báo cáo ViDA mới và các chức năng khác hiện có trong ViDA. Nó cũng chứa thông tin cập nhật về đào tạo và công nhận.

Hướng dẫn đã được cập nhật gần đây vào tháng 1 năm 2021 (Phiên bản 2.1). Những cập nhật này bao gồm:

  • Bản đồ xếp hạng sao thô mới và hình ảnh mới nhất để phản ánh các cập nhật ViDA gần đây.
  • Các phần mới về cách sử dụng Trình trình diễn xếp hạng sao và Diễn đàn ViDA.
In thân thiện, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!