Chào mừng bạn đến với ấn bản bản tin về Đào tạo và Chứng nhận đầu tiên của chúng tôi cho năm 2021!

Trước tiên, chúng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia khóa đào tạo trực tuyến của chúng tôi vào năm ngoái. Năm 2020 là một năm không giống ai, COVID-19 đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi nhưng chúng tôi đã cố gắng duy trì kết nối trực tuyến và tiếp tục làm việc với bạn để cứu sống bạn thông qua việc cải thiện an toàn đường bộ trên toàn thế giới.

Trong ấn bản này của bản tin điện tử về Đào tạo và Chứng nhận iRAP, bạn sẽ thấy:

Chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn nhiều cơ hội đào tạo và công nhận hơn vào năm 2021.

Nhóm đào tạo và công nhận của iRAP
In thân thiện, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!