Ngân hàng Thế giới gần đây đã công bố 3 biểu hiện quan tâm liên quan đến kỹ thuật an toàn đường bộ và công việc iRAP.

Nhấp vào liên kết bên dưới để biết thêm thông tin hoặc truy cập Hệ thống eConsultant2 của Nhóm Ngân hàng Thế giới 

  1. Phân tích và báo cáo iRAP cho 4.000 km ở Philippines.
  2. Phân tích khoảng cách an toàn đường bộ cho Ukraine.
  3. Các hoạt động an toàn ở Ghana bao gồm 750 km đường cơ sở iRAP và đánh giá thiết kế.
In thân thiện, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!