iRAP vui mừng xác nhận việc bổ nhiệm Shane O'Connor, Cố vấn Truyền thông, FedEx vào Hội đồng iRAP. Ông mang lại niềm đam mê và kinh nghiệm to lớn cho HĐQT trong lĩnh vực truyền thông và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Shane chịu trách nhiệm hỗ trợ các sáng kiến ứng phó thảm họa nhân đạo toàn cầu của công ty cùng với nhiều cơ quan viện trợ quốc tế.

Trước đây, ông đã hỗ trợ các sáng kiến an toàn giao thông đường bộ toàn cầu của công ty hợp tác với các tổ chức phi chính phủ đến hơn 90 quốc gia. Với tư cách đó, ông đã đại diện cho FedEx trong Hợp tác về An toàn Đường bộ Toàn cầu của LHQ.

Ông đã mở rộng các chương trình an toàn cho trẻ em đi bộ của FedEx với Safe Kids Worldwide tới 10 quốc gia, thu hút hơn 20.000 thành viên trong nhóm để giúp tiếp cận hơn 19 triệu trẻ em trên khắp thế giới với thông điệp cứu người đi bộ an toàn. Ông đã hỗ trợ các sáng kiến an toàn đường bộ với iRAP, Liên minh toàn cầu các tổ chức phi chính phủ về an toàn đường bộ, Viện tài nguyên thế giới và Trung tâm nghiên cứu an toàn đường cao tốc của Đại học Bắc Carolina.

Shane đã hợp tác chặt chẽ với iRAP trong việc FedEx tài trợ cho Xếp hạng Sao cho Chương trình Trường học, IndiaRAPSáng kiến kết nối toàn cầu 5 sao.

Chúng tôi rất vui mừng chào đón Shane đến với nhóm iRAP!

Theo dõi anh ấy trên Twitter @oconnorshane.

In thân thiện, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!