Xin chúc mừng tất cả các đối tác của chúng tôi tại 102 quốc gia vì hành động cứu người của họ trong năm 2020. Cùng nhau, chúng ta đang tạo ra sự khác biệt mỗi ngày, đưa nhiều người trở về nhà an toàn cho gia đình của họ.

Có quá nhiều câu chuyện tin tức tốt để đề cập đến tất cả, nhưng Video nổi bật năm 2020 của chúng tôi ghi lại một số câu chuyện yêu thích của chúng tôi!

Để xem tốc độ… (3 phút)

Để xem thư giãn hơn một chút… (5 phút)

In thân thiện, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!