EuroRAP, iRAP, ARRB và Khoa Giao thông và Khoa học Giao thông của Đại học Zagreb (FPZ) đã đệ trình các báo cáo đại hội cho 7 sự kiện quốc tế về Đánh giá mức độ sẵn sàng của cơ sở hạ tầng cho xe tự động từ góc độ an toàn như một phần của Dự án SLAIN.

Bài báo của Đại hội kiểm tra các thuộc tính của cơ sở hạ tầng vật lý và kỹ thuật số và phát triển phương pháp đánh giá mức độ sẵn sàng của cơ sở hạ tầng cho các phương tiện AD từ góc độ an toàn ở 4 quốc gia thành viên của dự án SLAIN - Croatia, Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha.

Các giấy tờ đã được nộp và chấp nhận trong các sự kiện sau:

Đọc thêm về Dự án EuroRAP SLAIN đây.

Tiếp cận những con đường mà ô tô có thể đọc loạt báo cáo đây.

In thân thiện, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!