Xuất bản Rodovias & Vias ở Brazil đã hợp tác với iRAP để thúc đẩy an toàn giao thông đường bộ và nâng cấp cơ sở hạ tầng để cứu người trên các con đường của Brazil.

Tạp chí Rodovias & Vias sẽ tiếp tục nêu bật các Chương trình BrazilRAP trong nỗ lực nâng cao tầm nhìn của phương pháp iRAP, cách nó có thể đóng góp vào việc nâng cấp dự án và đề xuất cải tiến cơ sở hạ tầng đường bộ để cứu người và giảm thương tích nghiêm trọng trên đường.

Nhấp vào đây để đọc Số 123 - Tháng 6 / Tháng 7 năm 2020 (Các tính năng của quan hệ đối tác iRAP trên trang 85 - “Quan hệ đối tác cho cuộc sống”)

In thân thiện, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!